سرکنسول‌گری ميلان

آدرس برای ارباب رجوع:
خيابان مونته بيانکو، شمارۀ ۵۹
۲۰۱۴۹ ميلان
تلفن: +۳۹ (۰۲) ۸۹۶۵۸۸۰۰
نمابر: +۳۹ (۰۲) ۸۹۶۵۸۸۴۷
سايت: http://www.consolatoiran.it
رايانامه: 
 
ساعات کار دفتر سرکنسول‌گری ميلان:
از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹.۰۰ تا ساعت ۱۲.۰۰.
 
پاسخ به درخواست‌های تلفنی از دوشنبه تا پنج‌شنبه: از ساعت ۱۴.۰۰ تا ۱۶.۰۰.
جمعه‌ها پاسخ به درخواست‌های تلفنی: از ساعت ۱۴.۰۰ تا ۱۵.۰۰.
برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاْ به سایت رسمی سرکنسول‌گری جهموری اسلامی ایران در میلان مراجعه فرمایید.