دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای

وظيفه بخش دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا ارتباط با رسانه‌های ایتاليايی، نمايندگان مطبوعات خارجی مقیم اين کشور و هم‌چنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با افکار عمومی می‌باشد. این بخش هم‌چنین برای توسعه روابط ایران و ايتاليا با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی فعاليت می‌کند.

از جمله مسئولیت‌های بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا به شرح ذیل می‌باشد:

- مرور و بررسی روزانه رسانه‌های گروهی ايتاليا؛ از جمله مهم‌ترین اخبار و تحولات داخلی ایتالیا؛

- مرور و بررسی اخبار و تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و منطقه در مطبوعات ایتالیا؛

- برقراری ارتباط مداوم با نمايندگان رسانه‌های گروهی ايتاليايی، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های ايرانی حاضر در اين کشور؛

- برقراری ارتباط با سازمان‌ها و نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های دیپلماسی عمومی؛

- تنظيم بيانيه‌های مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا؛

- به‌روزرسانی سايت اينترنت سفارت جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا؛

 تلفن:

۰۰۳۹-۰۶-۸۶۳۲۸۴۸۵-۷

 نمابر:

۰۰۳۹-۰۶-۸۶۳۲۸۴۹۲