زندگی نامه سفیر جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا

جهانبخش مظفری - سفير جمهوری اسلامی ايران در ايتاليا

نام و نام خانوادگی: جهانبخش مظفری
تاریخ تولد: ۱۳۳۱
وضعیت تاهل: متاهل و دارای ۲ فرزند
تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد و مدیریت

سوابق کاری:

۱۳۶۲

معاون امور اقتصادی کشورهای عربی

۱۳۶۴ - ۱۳۶۲

کاردار جمهوری اسلامی ایران در پرتغال

۱۳۶۸ - ۱۳۶۴

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال

۱۳۷۲ - ۱۳۶۹

مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه

۱۳۷۷ - ۱۳۷۲

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس

۱۳۷۹ - ۱۳۷۷

کارشناس ارشد حوزه وزیر امور خارجه و عضو کمیته سیاسی در شورای امنیت ملی کشور

۱۳۸۲ - ۱۳۷۹

مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه

۱۳۸۶ - ۱۳۸۲

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی

۱۳۸۷ - ۱۳۸۶

کارشناس ارشد حوزه وزیر امور خارجه

از ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه

از خردادماه ۱۳۹۲

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و اکردیته در جمهوری مالت